X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تجهیزات اندازه گیری(آمپرمتر-ولتمتر-ترانسدیوسر-واتمتر-وارمتر)

تجهیزات اندازه گیری :

- آمپرمترها:

وسایلی برای اندازه گیری جریان الکتریکی می باشند. از جهات مختلف انواع مختلفی دارند. برای سفارش یک آمپرمتر بایستی به نکات زیر توجه کرد و آنها را برای سازنده در مقطع سفارش مشخص نمود:

1- سایز آمپرمتر(48x48, 72x72, 96x96, 144x144, 48x96)

2- نحوه ی نصب (مناسب برای نصب روی درب Flush Mounted یا مناسب برای نصب روی یک سطح  Surface Mounted، که اکثر قریب به اتفاق موارد نوع Flush Mounted در صنعت تابلو سازی کاربرد دارد.)

3- کلاس دقت (0.5، 1 ، 1.5) که هر چقدر این عدد کوچکتر باشد دقت وسیله اندازه گیری بیشتر است.

4- نحوه مندرج نمودن صفحه آمپر متر : برای این مشخص نمودن این مشخصه بایستی دو مشخصه فرعی را ذکر نمود.

1-4- نسبت تبدیل ترانس جریانی که آمپر متر را تغذیه میکند.

2-4- حداکثر جریانی که ممکن تست از آمپرمتر عبور کند بدون آنکه ضربه ای ناگهانی به عقربه ی آن برخورد کند.

به این مشخصه در زبان انگلیسی Graduation می گوییم و عدد مشخص کننده این کمیت می تواند 1 یا 1.2 یا 2 یا 5 و یا 6 باشد. در مصارف موتوری به دلیل اینکه جریان راه اندازی 5 الی 6 برابر جریان نامی است

Graduation=5 or 6*In مورد نیاز است ولی در مصارف غیرموتوری این عدد می تواند 1.2 و یا 1 باشد.

5- حداکثر زاویه ای که عقربه طی می کند (این عدد می تواند 90 درجه و یا 180 درجه و یا 240درجه باشد.)

برخی آمپرمترها می توانند به عقربه ای مجهز باشند که فقط می تواند از اعداد کم به سمت اعداد بزرگتر حرکت کند. به عبارت دیگر پشت این عقربه خاص فنری وجود ندارد که در ازای وقتی که جریان کم می شود عقربه نیز به سمت اعداد کمتر برگردد. به این گونه آمپرمترها که مجهز به عقربه ثانویه ای با این مشخصه باشد، آمپر متر را مجهز به

Max. Demand گویند. تصور کنید یک اپراتور عقربه ی Max. Demand را روی صفر می گذارد و برای مدتی به عنوان مثال چند ساعت، چند روز و یا چند هفته دیگر موردی پیش نمی آید که به این وسیله مراجعه کند، بلافاصله پس از مراجعه به این نوع آمپر متر می تواند دریابد که در تمام طول غیبت، حداکثر جریانی که از این آمپرمتر گذشته به چه میزانی بوده است. البته طبیعی است که این آمپرمتر با عقربه عادی دیگر خود که مجهز به فنر برگشت می باشد مقادیر لحظه ای جریان را نشان می دهد.

نکات فنی دیگری نیز در خصوص آمپرمترها وجود دارد که بایستی دقت نمود، به عنوان مثال آیا آمپرمتر مختص جریان AC است و یا DC ؟

اگر AC باشد در عالم واقع کدام کمیت را اندازه گیری می کند؟ مقدار مؤثر یا مقدار Peak و یا غیره...

البته وقتی شما در هنگام سفارش یک آمپرمتر نسبت تبدیل CT را قید می نمایید، بطور تلویحی به سازنده می گویید که جریان مورد اندازه گیری  از نوعAC است ولی به هر ترتیب نوع و ماهیت جریان از حیث AC و یا DC بودن بایستی برای سازنده روشن شود.

- ولتمترها :

ولتمترها نیز فی الواقع مشابه آمپرمترها هستند با این تفاوت که بجای نسبت تبدیل جریان باید نسبت تبدیل ولتاژی را مشخص کرد. گاهی اوقات دیده میشود که کارکنان شرکت در حین سفارش می گویند :

 VT Ratio: 20000/√3/100/√3. در هنگام سفارش ولتمتر نباید √3 را گفت بدیهی است که اگر ولتمتر به ازای 100 ولت در ورودی اش مقدار 20 کیلو ولت را نشان می دهد. به ازای 3√/100 ولت در ورودی اش عدد 11500 ولت را که همان 3√/20000 است را خواهد نشان داد.

اختلاف دیگری که ولتمتر با آمپرمتر دارد این است که Graduation یا Full Scale Indication عقربه هیچگاه

نمی تواند و اساسأ لازم نیست که 5 یا 6 برابر حالت ولتاژ نامی سیستم باشد، زیرا هیچوقت ولتاژ شبکه 5 یا 6 برابر حالت ولتاژ نامی اش نمی شود، معمولأ Graduation برابر با 1.2 کفایت می کند.

- ترانسدیوسرهای ولتاژی و جریانی :

ترانسدیوسرها با یک ورودی اعم از جریانی یا ولتاژی این وظیفه را بر عهده دارند که از ثانویه ترانس ولتاژ یا جریان تغذیه شده و در خروجی خود یک مقدارDC  در حد میلی آمپر در اختیار مصرف کننده قرار دهند. هدف از این خروجی قابل انتقال نمودن جریان یا ولتاژ تبدیل شده در حد میلی آمپر تا محلهای دوردست است. طبیعی است که 5 آمپر ثانویه یکCT و یا 100 ولت ثانویه یک VT نمی تواند به اتاق کنترلی که در پانصد متری قرار دارد انتقال یابد، اینجاست که

ترانسدیوسر معنی پیدا می کند. تصور کنید که یک ثانویه 5 آمپر یک ترانس جریان یک ترانسدیوسر جریان را تغذیه می کند، حال این ترانسدیوسر یک جریان 20 میلی آمپر را در خروجی خود ظاهرخواهد کرد. ترانسدیوسرها معمولأ 20 میلی-

آمپر را به ازای ورودی نامی خود در خزوجی ظاهر می کنند. اما اگر جریان ثانویه ترانس جریان صفر شود، می توانیم از ترانسدیوسر انتظار داشته باشیم صفر میلی آمپر یا 4 میلی آمپر را در خروجی خود ظاهر کند.

اگر از ترانسدیوسر بخواهیم 4 میلی آمپر به ازای وزودی صفر از خود ظاهر کند، حتمأ بایستی ترانسدیوسر تغذیه مجزا داشته باشد. ترانسدیوسرهایی که صفر میلی آمپر به ازای ورودی صفر در خروجی خود ظاهر می کنند، می توانند ( ممکن است) از ورودی خود تغذیه شوند و تغذیه مستقل دیگری نداشته باشند.

بعضی ها تصور می کنند که بایستی نسبت تبدیل ترانس جریان یا ولتاژ را برای سازنده ی ترانسدیوسر مشخص نمود در حالیکه اصلأ اینطور نیست، ترانسدیوسر خودش هیچ نشان دهنده ای ندارد که نشان دهد مثلأ 20 میلی آمپر مترادف با چه کمیت واقعی ای می باشد، ولی اگر بخواهیم از خروجی یک ترانسدیوسر در اتاق فرمان قرائتی داشته باشیم آنجا بایستی به سازنده ی مثلأ آمپرمتر بگوییم که آمپرمتری نیاز داریم که به ازای 20 میلی آمپر، 100 آمپر و به ارای 4 میلی آمپر، صفر نشان دهد. البته خروجی 20-4 میلی آمپر ترانسدیوسرها بیشتر برای کنترل پروسس کاربرد دارد تا قرائت در اتاق فرمان.

- واتمترها و وارمترها :

واتمترها و وارمترها هم از دیگر وسایل اندازه گیری هستند که به ترتیب توان اکتیو و رِاکتیو را اندازه گیری می کنند.

این نوع لوازم اندازه گیری ورودیهای جریان و ولتاژ را با هم دارند چرا که برای اندازه گیری توان، هم ولتاژ و هم جریان نیاز می باشد. مدارات الکترونیکی خاصی با ضرب برداری جریان و ولتاژ در خروجی خود یک جریان می سازد که این جریان در گالوانمتر منجر به تحریک عقربه نشان دهنده می شود. جریان خروجی این مدار الکترونیک که ترانسدیوسر نام دارد و به ازای مقادیر ورودی نامی، یا 1 میلی آمپر است یا 4 میلی آمپر. به عنوان یک اصل، مجموعه ی واتمتر از دو المان تشکیل شده است: گالوانمتر و ترانسدیوسر. گاهی اوقات جعبه ترانسدیوسر و گالوانمتر به هم متصل و یک مجموعه یک پارچه هستند، ولی برخی سازندگان ترانسدیوسر را در یک جعبه جداگانه و گالوانمتر را جداگانه می دهند. در این صورت جعبه ترانسدیوسر را باید داخل محفظه کنترل نصب و سیمهای خروجی ترانسدیوسر را برای تحریک عقربه گالوانمتر، به پشت جعبه LV هدایت نمود. توجه کنید که یک آمپرمتر هیچ ارتباطی به ترانسدیوسر جریان ندارد و این دو المان مستقل از هم هستند ولی واتمتر حتمأ با ترانسدیوسر معنی پیدا می کند، برای سفارش یک وارمتر به نکات زیر توجه کنید:

1-Graduation مفهوم زیاد و مهمی ندارد.

2- بایستی نسبت تبدیل CT و VT تغذیه کننده را حتمأ داد. این اطلاعات برای نحوه ی مندرج کردن صفحه گالوانمتر به سازنده کمک می کند.

3-کلاس دقت ضروری است که ذکر شود.

4-نوع شبکه را باید مشخص نمود، مثلأ اگر شبکه شما کاملأ متعادل باشد، ممکن است یک واتمتر تکفاز (با یک ورودی جریانی و یک ورودی ولتاژی ) سفارش داد. البته این نوع واتمتر کمیتی که نشان خواهد داد مربوط به سه فاز خواهد بود. ممکن است شبکه سه فاز شما متعادل باشد لیکن شما واتمتر یا وارمترها را بخواهید که حتمأ سه فاز باشد. ( ورودی جریانی و ولتاژی اش بیشتر از یک فاز باشد. )

ولی در این حالت بایستی نوع شبکه را واضح تر عنوان کنید:

3Phase, 3Wire, Balance Load یا 3Phase, 3Wire, Unbalance Load یا 3Phase, 4Wire, Unbalance Loa 

هر یک از این نوع شبکه های فوق در ورودیهای واتمتر یا وارمتر اثر می گذارند. مثلأ ممکن است ولتاژ فاز وسط و جریان فازهای R و T را بخواهند.

به عنوان مثال در حالت سیستم سه فازه ی،چهار سیم، غیر متعادل بطور قطع جریان و ولتاژ هر سه فاز نیاز می باشد.

اگر یک مشتری بخواهد که هم قرائت عقربه ای داشته باشد و هم پس از قرائت، یک سیگنال 20-4 میلی آمپر هم به اتاق کنترل ببرد، باید به سازنده بگوییم که ترانسدیوسر باید خروجی 20-4 میلی آمپر داشته باشد و گالوانمترش نیز با همین سیگنال خروجی کار کند.

مشخصاتی نظیر سایز گالوانمتر(96*96یا...) و نحوه نصب(Flush or…) و زاویه انحراف عقربه (240......90) در مورد واتمترها و وارمترها باید مشخص گردد.

 تاریخ : جمعه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1390 | 10:48 ق.ظ | نویسنده : علی | نظرات (0)

  • paper | مدرسه نونهالان | احد