X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مفاهیم پایه

 دانستن  برخی از مفاهیم پایه ای مربوط به کلیدهای فشارضعیف لازم است:

1-(operation voltage):ولتاژ عملکرد یا ولتاژ بهره برداری است که به ان ولتاژ سرویس هم میگویند این ولتاژ تحت عنوان Ue بیان میشود.سطح این ولتاژ در فشار ضعیف400V است.

2-(nominal voltage):حد بالای ولتاژ سیستم است که در فشار ضعیف 690V است.که تحت عنوان Un بیان میشود.

3-(insulation voltage):بصورت ماکزیمم سطح ولتاژ سیستم است که در فشار ضعیف برابر 1Kv است.این ولتاژتحت عنوان Ui بیان میشود.

4-(impuls withstand voltage):مقدار ولتاژ پیک ضربه ای است که برابر ولتاژ ماکزیمم پیک است این ولتاژ تحت عنوان Uimp بیان میشود.

5-(uninterruptable current ):شدت جریان تحمل کنتاکت کلید است یا به عبارتی جریانی است که تجهیز بطور مداوم میتواند تحمل کند.این جریان تحت عنوان Iu بیان میشود.

6-(nominal current):جریان نامی نرمالی است که تجهیز در شرایط معین بطور دایمی از خود عبور میدهد مقادیر نامی جریان 16A...6300A است این جریان تحت عنوان In بیان میشود.

7-(short -time withstand current):رنج ایستادگی کوتاه مدت جریان اتصال کوتاه برای کلید است که معمولا" با یک زمانی مطرح میشود که یک یا سه ثانیه است.این جریان تحت عنوان Icw بیان میشود.

8-(making short circuit capacity):جریان نامی وصل اتصال کوتاه است  مثال:اتصال کوتاه در مدار باقی مانده است وکلید را میتوانیم در این  شرایط وصل کنیم.این جریان تحت عنوان Icm بیان میشود.

9-(ultimate short circuit breaking):قدرت قطع در جریان پیک اتصال کوتاه است این جریان با دو مقدار مشخص میشود مقدار r.m.s و مقدار dc component که بصورت درصد بیان میشود این جریان تحت عنوان Icu بیان میشود.

10-(service short circuit breaking):این جریان هم مقدار نامی قطع اتصال کوتاه است که تحت عنوان Ics بیان میشود.

*نکته:Icuجریان اتصال کوتاهی است که کلید تنها یکبار بدون اینکه اسیبی ببیند قادر به قطع ان است اما Icsجریان اتصال کوتاهی است که کلید به دفعات قادر به قطع ان میباشد بدون انکه اسیبی ببیند.Ics  درصدی از Icu است.تاریخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1390 | 07:56 ب.ظ | نویسنده : علی | نظرات (0)

  • paper | مدرسه نونهالان | احد