X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

با انواع حفاظت ها آشنا شوید

۱.حفاظت اتصال زمین جهت دار برای شبکه های جبران شده ( کد ANSI:67N )

۲.حفاظت اضافه جریان فازی ( کدANSI 50 یا 51 )

۳.حفاظت  خطای زمین ( کد: ANSI 50N یا 50G,51N یا 51G )

۴.حفاظت اضافه جریان جهت دار ( کد ANSI 67 )

۵.حفاظت اتصال زمین جهت دار ( کد ANSI،67N )

۶.حفاظت دیفرانسیل موتور ( کد ANSI: 87N )

۷.حفاظت دیفرانسیل موتور ( کدANSI: 87G

۸.حفاظت دیفرانسیل شینه ( کدANSI: 87B  حفاظت دیفرانسیل خطای زمین محدود (کد87N :ANSI یا REF )

۹.حفاظت دیفرانسیل پایلوت برای کابل ها و خطوط(کدANSI: 87L

۱۰.حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (کدANSI: 87T

۱۱.حفاظت اضافه بار حرارتی (کدANSI: 49)

۱۲.حفاظت عدم تعادل فاز منفی (کدANSI: 46)

۱۳.حفاظت زمان اندازه گیری طولانی و رتور قفل شده (کدANSI: 51LR)

۱۴.حفاظت در مقابل راه اندازی های مکرر پشت سر هم (کدANSI: 66)

۱۵.حفاظت در برابر جریان کم (کدANSI: 37)

۱۶.حفاظت ولتاژ کم (کدANSI: 27)

۱۷.حفاظت ولتاژ باقیمانده (کدANSI: 27) 952

۱۸.حفاظت ولتاژ کم توالی مثبت و جهت چرخش فاز(کدANSI: 27D-47)

۱۹.حفاظت اضافه ولتاژ (کدANSI:59)

۲۰.حفاظت اضافه ولتاژباقیمانده N 59 :  ANSI)

۲۱.حفاظت فرکانس کم یا زیاد (کدANSI:81)

۲۲.حفاظت در مقابل معکوس شدن جهت توان راکتیو (کدANSI:32Q )

۲۳.حفاظت در مقابل معکوس شدن جهت توان راکتیو (کدANSI:32 P )

۲۴.حفاظت جریان نشتی زمین تانک ترانس  ( کد: ANSI 50N یا (51N

۲۵.حفاظت در مقابل اضافه بارهای امپدانس مسیر زمین نقطه خنثی                                    ( کد: ANSI 50N یا (51N

۲۶.حفاظت اتصال زمین جامع شبکه توسط جریان گذرنده از اتصال زمین نقطه خنثی 

( کد: ANSI 50N یا 50G,51N یا 51G)

۲۷.حفاظت با استفاده از پایش دما (کدANSI:38-49T )

۲۸.حفاظت اضافه جریان مقید به ولتاژ ( کد: ANSI 50v یا (51v

۲۹.حفاظت توسط تشخیص فشار، دماو گاز ( DGPT )

۳۰.حفاظت عدم تعادل بانک خازنی ( کد: ANSI 50N یا (51Nو....تاریخ : شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1390 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : علی | نظرات (0)

  • paper | مدرسه نونهالان | احد